Paikuse Huvikool

2017/18 õppeaasta

Huvikooli 2017/18 õa erialadele registreerimine toimub SIIN

 

2016/17 õppeaasta

PAIKUSE LASTE SUVELAAGER

 

Laager toimub 07.-18. augustil 2017 Paikuse Huvikoolis igal tööpäeval 10.00-14.00.

Mitmekülgseid tegevusi igasse päeva:

- Erinevad kunsti- ja käsitöötehnikad

- Loodusretked

- Linnapäev

- Nutitegevused, droonide lennutamine

- Ööbimisega väljasõit Varemurrusse.

Lõunasöök

Hind 90 eurot (tulumaksutagastus)

Juhendajad Signe Lensment ja Monika Vaher

Registreerimine:

http://www.eformular.com/huvikool/kunstilaager2017.html

või Monika telefonil 52 00 488

Laager toimub, kui osalejaid on vähemalt 12.

 


Leia meid FB

Hobikool

Hobikool täiskasvanutele alustab tööd oktoobrist. Registreerimine hobikooli toimub SIIN

Maalistuudio

juhendaja Annela Raud Selge

Pühapäeval, 02.10 algusega 11.00

Rahvuslik käsitöö

juhendaja Kadri Jõgi

Esmaspäeval, 03.10 17.15-19.00

Keraamika

juhendaja Ene Tapfer

Teisipäeval, 04.10 17.30-19.45

Erinevate töötubadega saate tutvuda SIIN

Huvikool

2016/17 õa huvikooli tunniplaan asub SIIN

Huvikooli erialadele registreerimine toimub SIIN

Kunstiosakonna tunniplaan on SIIN ning erialade valik ja registreerimine toimub SIIN

Erialade tutvustused

Kunstiosakond

Kunsti õppimist saavad alustada päris pisikesed, viie aastased mudilased. Üks kord nädalas meisterdatakse, maalitakse, joonistatakse erinevates tehnikates ja materjalidega korraga kaks õppetundi.

Õppimine kunstikoolis avardab lapse silmaringi ja kujundab maailmavaadet. Kunstiõpingutega tegelemine arendab loomingulisust, iseseisvat mõtlemist ja püsivust. Õppimine huvikooli kunsti erialal annab esmased teadmised ja oskused ka kunstiõpingute jätkamiseks.

Meie koolis saad oma kunstiõpinguid ise planeerida. Vali kursused, mis sind huvitavad ja milleks aega leiad SIIT.

Nutikeskus

- Multimeedium 1. klass. Õpitakse erinevate veebivahendite ja äppide kasutamist (nt fototöötlus, animatsioon, liitreaalsus, mängude loomine jne). Sissejuhatus programmeerimisse – programmeerimismängud.

- Robootika 2. klass. WeDO robotid on mõeldud eelkoolile ja nooremale kooliastmele. WeDo'ga saab ehitada ja programmeerida lihtsaid mudeleid koos mootorite ja anduritega.

- Scratch - 3. klass (4. klass). Vahva keskkond, kus luua oma lugu, mäng või animatsioon.

- Robootika 4. klass. Tegutseme erinevate robotikomlektidega.

- Multimeedium 5.-9. klass. Sellel erialal toimub õppimine projektipõhiselt. Õppetöö läbiviimisel lähtutakse erinevatest konkurssidest ning õpilaste huvidest.

Robootika tegemisi toetab NutiLabor

NutiLaborite eesmärk on suurendada noorte IT-alast teadlikkust ning tõsta infotehnoloogiat õppima asuvate noorte arvu. 2012. aastal algatatud NutiLaborite projekti eesmärgiks on arendada noorte infotehnoloogia-alast huvitegevust Eestis. Projekti veab Vaata Maailma SA ja suursponsorid on EMT/Elion, Microsoft, Swedbank, SEB ja SK.

​NutiLabori projekti tutvustuse ja teised toetajad leiate NutiLabori kodulehelt http://www.nutilabor.ee/

Robootika koduleht

Inglise keel (kaheaastane õpe)

Inglise keel 1.kl õpilastele.

Tund toimub üks kord nädalas (45 minutit).

Eesmärgiks on äratada huvi keele vastu ning julgustada lapsi suhtlema. Tegeletakse põhisõnavara omandamisega. Tunnid on mängulised, õpitakse rütmisalme ja laulukesi.

Inglise keel 2.kl õpilastele (jätkukursus)

Tund toimub üks kord nädalas (45 minutit).

Eesmärgiks on rääkimis- ja kuulamisoskuse arendamise kõrval pöörata tähelepanu ka lugemisoskusele. Jätkub töö sõnavaraga, lisaks lihtsate lausete moodustamine. Tundides on rollimänge, rütmisalme ning muusikat.

Eelkool

Arvutiga kooli - Ringitegevus toetab kooliks ettevalmistust. Ringitunnis kasutatakse interaktiivset tahvlit, sülearvuteid ja tahvelarvuteid. Õpilased mängivad õppemänge ja täidavad interaktiivseid töölehti.

Näitestuudio

- Draama- ja loovusring I kooliastmele.

Draama- ja loovusringi tundides on eesmärk luua tingimused sotsiaalsete oskuste, minatunnetuse ning esinemisjulguse arenemiseks lähtudes lapse ealistest ning füüsilistest eripäradest. Õppevahenditena on kasutusel põhiliselt keha, hääl, muusika, teatri- ja improvisatsioonimängud. Otsime võimalusi esineda nii oma koolis kui ka väljapool. Aasta kokkuvõtteks valmib etteaste. Tundides kasutatakse elemente improvisatsioonist, alexanderi tehnikast, lastetantsust, protsessdraamast. Lapsed vaatavad, näitavad, analüüsivad ning kõik kogu grupiga võtame eesmärgiks luua turvaline keskkond, kus kõik mõtted on teretulnud ning osalejad saavad ennast hästi tunda.

Tunnid toimuvad kord nädalas vastavalt tunniplaanile.

- Näitering III kooliastmele.

Näiteringi eesmärgiks on arendada esinemisjulgust, sotsiaalseid oskuseid, analüüsi- ja jälgimisvõimet. Töövahenditena kasutame keha, häält, muusikat ja kirjanduslikke tekste. Tunnis kasutatakse teatri- ja improvisatsioonimänge. Üheks eesmärgiks on jõuda etenduseni, millega esineda nii koolis kui väljapool. Uurime erinevat teatrit, mida tehakse maailma erinevais paigus. Vaatame, mõtleme, tegutseme.

Tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile.

Tehnoloogia

Tehnoloogiaõpetusse on oodatud lapsed, kel meisterdamismõtted peas ja soov ise mõte ellu viia. Õpetaja Enn Kübara motoks on: „ Ainult see töö näib lihtsana, mida pole õpitud tegema.“

Hobikool täiskasvanutele

Hobikool täiskasvanutele alustas tegevust oktoobrist. Erinevate töötubadega saate tutvuda SIIN

   

Hobikool täiskasvanutele

Sisene